Czy firmy budowlane korzystają z faktoringu?

Odkąd faktoring stał się popularny w Polsce, coraz więcej firm interesuje się tym rozwiązaniem. Dlaczego? Dzięki niemu można rozwijać swoją działalność i nie martwić się o płynność finansową wtedy, gdy nierzetelni klienci nie opłacają w terminie faktur. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Poniżej kilka cennych porad.

Co trzeba wiedzieć o faktoringu?

Faktoring w branży budowlanej to narzędzie finansowania, które wykorzystuje majątek firmy jako zabezpieczenie kredytów. Pożyczki są następnie wykorzystywane do zakupu towarów i usług od dostawców. Faktoring umożliwia firmom o zmiennym przepływie środków pieniężnych pozyskanie krótkoterminowego kapitału obrotowego poprzez sprzedaż swoich należności (zaległości) zamiast emisji nowego zadłużenia. Faktoring to narzędzie finansowania dostępne dla firm, które mają deficyty kapitału obrotowego. Kiedy firma zaciąga kredyt faktoringowy, faktor zapewnia linię kredytową w zamian za całkowitą część kwoty faktury. Faktor zgadza się zapłacić spółce odsetki od kwoty pożyczki. Jednocześnie faktor staje się właścicielem wierzytelności, a spółka jedynie korzysta z dostępu do środków, nie ponosząc ryzyka zleceniodawcy, koniecznie podejrzyj stronę z faktoring z limitem.

Jak to wygląda w praktyce?

Proces faktoringu rozpoczyna się od złożenia przez firmę oferty swojemu faktorowi. Propozycja określa warunki umowy faktoringowej, w tym wysokość oprocentowania, długość linii kredytowej oraz procent należności, jaki będzie posiadał faktor. Po zaakceptowaniu oferty faktor rozpoczyna proces negocjacji z klientem, ustalając warunki sprzedaży. Sprzedaż zostaje sfinalizowana po opłaceniu faktury przez klienta, a faktor natychmiast przekazuje środki firmie. Faktoring może być przydatnym narzędziem dla firm z deficytem kapitału obrotowego. Faktor, udostępniając linię kredytową, pozwala firmie na zakup wierzytelności po niższych kosztach, niż byłaby w stanie pożyczyć od instytucji finansowej. Może to pomóc firmie zmniejszyć ogólne obciążenie zadłużeniem i zwiększyć przepływ środków pieniężnych. Dodatkowo, ponieważ spółka nie ponosi ryzyka należności, faktor jest w stanie zapewnić wyższe oprocentowanie niż instytucja finansowa.
Faktoring to narzędzie, które może pomóc firmom z deficytem kapitału obrotowego, zapewniając im linię kredytową. Faktor staje się właścicielem wierzytelności, a spółka jedynie korzysta z dostępu do środków, nie ponosząc ryzyka zleceniodawcy.

Kiedy stosuje się faktoring z regresem, a kiedy faktoring cichy?

Faktoring z regresem o instrument finansowy, który polega na umożliwieniu emitentowi sprzedaży prawa do otrzymania płatności z tytułu długu lub obligacji, które nie są jeszcze wymagalne, w zamian za gotówkę lub papiery wartościowe. Wpływy ze sprzedaży mogą zostać przeznaczone na spłatę zaległego zadłużenia lub sfinansowanie nowej działalności. Faktoring cichy w niektórych firmach jest również popularny, ze względu na to, iż w tym wypadku transakcje dokonywana jest tylko pomiędzy faktorem a faktorantem.

Views:
67
Article Categories:
biznes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *