Co to jest powierzchnia użytkowa domu? Definicja i wyliczenia

Powierzchnia użytkowa budynku, na przykład domu jednorodzinnego, jest jednym z jego głównych parametrów technicznych. Co dokładnie kryje się pod tym terminem? Artykuł został napisany przy współpracy z Architekt Gniezno.

Definicja powierzchni użytkowej domu – źródła

W przypadku pojęcia jak powierzchnia użytkowa definicja ujęta jest w różnych przepisach.

Powierzchnia użytkowa regulowana jest między innymi przez:
– Polskie Normy,
– Międzynarodowe standardy,
– Ustawy jak Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa o podatku od spadków i darowizn, a także Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,
– Rozporządzenia, w tym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

W zależności od celu obliczania powierzchnia użytkowa domu jest definiowana w inny sposób.

Powierzchnia użytkowa domu – co to jest?

Zatem, co to jest powierzchnia użytkowa? Według Polskich Norm, a dokładnie normy PN-ISO 9836:1997, powierzchnią użytkową jest część powierzchni netto budynku dla każdej kondygnacji. Powierzchnia ta odgrodzona jest ścianami – elementami zamykającymi.

Przy wyliczaniu powierzchni użytkowej budynku należy również wziąć pod uwagę wysokość znajdujących się w nim pomieszczeń:
– Pomieszczania o wysokości minimum 2,2 metra – liczone są jako 100%,
– Pomieszczenia o wysokości niższej niż 2,2 metra oraz wyższej od 1,4 metra – liczone są jako 50% powierzchni,
– Pomieszczenia o wysokości niższej od 1,4 metra – powierzchnia pomijana jest przy wyliczeniach.

Jak wyliczyć powierzchnię użytkową domu?

Obliczenia wykonuje się w zależności od ich przeznaczenia, biorąc pod uwagę konkretną definicję powierzchni w przepisach.

Aby określić powierzchnię użytkową budynku, należy pamiętać o tym, że w jej skład nie zaliczają się wszystkie rodzaje pomieszczeń. Przykładowo do powierzchni użytkowej nie zalicza się piwnic, klatek schodowych, garażów (Zgodnie z najnowszymi przepisami te pomieszczenia już zaliczają się do powierzchni użytkowej).

Views:
459
Article Categories:
Budowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *