Co powinna zawierać umowa z architektem na wykonanie projektów budowlanych?

An architects and businessman shaking hand with architecture model with shop drawing paper

Jeśli zastanawiasz się nad zatrudnieniem architekta do budowy nowego domu, biura lub budynku komercyjnego, musisz wiedzieć o kilku rzeczach przed podpisaniem umowy. Nie chcesz zostać zaskoczony przez coś, co może wydawać się drobnym szczegółem, ale może stanowić różnicę między wspaniałym projektem a takim, który rozpadnie się po położeniu fundamentów. W tym artykule znajdziesz informacje o tym, co powinna zawierać umowa z architektem w sprawie projektu budowlanego.

Co powinna zawierać umowa z architektem?

Gdy masz do wykonania projekt architektoniczny, musisz pomyśleć o wielu rzeczach, w tym o stronach umowy. Dokument, który reguluje umowę między Tobą a wykonawcą, określa ich prawa i obowiązki. Określa on również sposób wykonania prac architektonicznych.

Co jest najważniejsze w umowie z architektem? Umowa musi zawierać następujące punkty:

  • Imiona i nazwiska stron, adresy, dane kontaktowe i podpisy.
  • Ogólne postanowienia umowy.
  • Przedmiot umowy i zakres prac – przedmiot umowy powinien być szczegółowo opisany
  • Warunki płatności – Umowa powinna zawierać określenie wysokości honorarium za świadczone usługi.
  • Postanowienia określające prawa i obowiązki architekta i wykonawcy.
  • Termin zakończenia prac.

Co gwarantuje profesjonalnie spisana umowa z architektem na wykonanie projektu budowlanego?

Powszechnie wiadomo, że umowa jest podstawą budowania relacji między dwiema stronami. Często jest ona pierwszym krokiem do realizacji projektu.

Umowa powinna chronić interesy obu stron. Oznacza to, że wszystkie warunki kontraktu muszą być jasno określone. Strony powinny wiedzieć, jakie są ich obowiązki i jakie mają prawa. Kontrakt powinien być skonstruowany w taki sposób, aby chronił obie strony przed oszustwami, np. poprzez określenie jasnych terminów zakończenia projektu lub wymóg uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń przed rozpoczęciem projektu. Takie zapisy są bardzo ważne, ponieważ gwarantują, że strony dokładnie wiedzą, co robią, i nie będą tracić czasu na niepotrzebne rzeczy.

Kontrakt pozwala na budowanie relacji. Wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji można znaleźć w umowie. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych wydatków, a tym samym zaoszczędzić pieniądze. Co więcej, umowa z architektem wzór jest sposobem na podjęcie decyzji, która nie będzie miała negatywnego wpływu na relacje. Jeśli to Ty jesteś stroną odpowiedzialną za budowę, będziesz miał jasny obraz sytuacji i będziesz mógł w pełni wykorzystać możliwości projektu.

Umowa daje poczucie zaufania między stronami. Strony muszą być w stanie sobie ufać. W przeciwnym razie nie będą w stanie prawidłowo się porozumiewać. Dlatego należy określić, co strony mogą, a czego nie mogą robić, a także w jaki sposób będą się ze sobą komunikować.

Wyjaśni wiele kwestii na etapie podpisywania umowy. Wiele kwestii można wyjaśnić w trakcie pisania umowy. Strony powinny wiedzieć, jak mają się ze sobą komunikować, jaki będzie harmonogram projektu, kto za co odpowiada itd.

Podsumowując, powyżej przedstawiono kilka najważniejszych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy podpisywaniu umowy z architektem. W ten sposób będziecie wiedzieć, do czego dążycie, co sprawi, że projekt będzie przebiegał sprawniej.

Views:
194
Article Categories:
Prawo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *